مطب دندانپزشکی فرهان
سپتامبر 17, 2019

کارفرما:

هاکوپیان

کاربری:

تجاری

نوع پروژه:

بازسازی

مساحت:

100 متر مربع

سبک طراحی:

هخامنشی

دوره:

کلاسیک

متریال های شاخص استفاده شده:

بتن اکسپوز،سنگ،فلز برنج

سرپرست تیم طراحی:

احمدرضا نادری

طراحی و اجرا:

تیم اَرِن

CAM14-EDITED
cam15-edited
cam16-edited
CAM12-EDITED
CAM11-EDITED
CAM5-EDITED
CAM4-EDITED
CAM1-EDITED