دفتر شرکت MBA DENATL
سپتامبر 17, 2019
طراحی داخلی هاکوپیان
فوریه 3, 2017

کارفرما:

دکتر فرهان

کاربری:

درمانی،مطب

نوع پروژه:

بازسازی

مساحت:

132 متر مربع

موقعیت:

همدان،محله کوچه مشکی

سبک طراحی:

مینیمالیست

دوره:

پست مدرن

متریال های شاخص استفاده شده:

رنگ،نور خطی،چوب

سرپرست تیم طراحی:

احمدرضا نادری

طراحی و اجرا:

تیم اَرِن

11-3
12_12 - Photo
12_13 - Photo
12_15 - Photo
12_17 - Photo
12_20 - Photo
31_33 - Photo-2
31_32 - Photo-2
21_21 - Photo
21_22 - Photo edited
21-1_25 - Photo
21-1_26 - Photo
21-1_27 - Photo-2
21-1_28 - Photo-2
31_35 - Phot-2